Doradztwo prawne

Oferujemy usługi prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa transportowego, spedycyjnego i logistycznego. Doradztwo prawne w transporcie zaczyna się już podczas przygotowywania prawidłowego zlecenia transportowego/spedycyjnego, obejmuje sporządzanie umów oraz pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy transportowej.

W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres usług związanych z prawną obsługą firm z branży transportowej. Nasze doświadczenie praktyczne w tym zakresie poparte jest pogłębioną wiedzą teoretyczną zespołu prawników, z którymi współpracujemy.

Elementem doradztwa prawnego jest także windykacja należności transportowych, obejmująca zarządzanie wierzytelnościami firmy, prowadzenie spraw przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych. Oferujemy pomoc prawną w sporach z kontrahentami. Pomagamy dobrać właściwą formę prawną podmiotu uwzględniającą specyfikę prowadzonej działalności. Oferujemy pomoc w postępowaniach, mających na celu uzyskanie zezwoleń, licencji, koncesji. 

Świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, zarówno w postaci stałej obsługi, jak i doraźnego doradztwa.


Stały monitoring wierzytelności

Monitoring należności to stały nadzór nad terminami płatności na podstawie przekazanych dokumentów przez Klienta. Jest to jedna z najpopularniejszych metod określania szans na terminowe regulowanie należności. Usługi zawierają sprawdzenie kontrahenta, uzyskanie informacji o innych kontaktach handlowych kontrahenta, w tym informacji o sposobie regulowania należności.  Naszym Klientom przekazujemy również pieczątkę firmową, wskazującą, że wszystkie transakcje są nadzorowane. Na tym etapie systematycznie przypominamy dłużnikom o terminach płatności, w następstwie wysyłane są kolejne upomnienia i prowadzone są ewentualne negocjacje spłat zobowiązań. Po upływie wskazanego czasu, który ustalany jest z Klientem rozpoczynamy windykację polubowną.


Windykacja polubowna
Po upływie terminu płatności oraz terminu ustalonego z Klientem, podejmujemy działania związane z polubownym egzekwowaniem należności. Pierwszymi czynnościami są rozmowy telefoniczne oraz wysłanie wezwania do zapłaty przygotowanego przez naszych specjalistów. Kolejnym etapem jest wezwanie do zapłaty przygotowane przez współpracującą z nami Kancelarię. W przypadku braku zapłaty, po ustaleniach z Klientem przekazujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa oraz windykacja w postępowaniu egzekucyjnym

W razie braku woli spłaty przez dłużnika, po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego oraz odpowiednio na drogę postępowania egzekucyjnego. 


Windykacja transgraniczna
Doświadczenia zdobyte podczas pracy w międzynarodowych firmach oraz kancelariach pozwoliły nam wykształcić metody odzyskiwania należności z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec, Austrii oraz krajów Beneluksu. Przygotowane dokumenty wzywające do zapłaty przesyłamy do dłużników pod rygorem skierowania sprawy na drogę europejskiego postępowania sądowego. Nasze doświadczenia pokazują, że wiele spraw udaje się załatwić na drodze postępowania polubownego, a doskonała znajomość języków obcych pozwala na precyzyjne ustalenia z dłużnikami sposobu spłat należności.

Weryfikacja kontrahentów i wywiad gospodarczy
Naszym Klientom oferujemy  również wywiad gospodarczy jak i weryfikację potencjalnych oraz obecnych kontrahentów. Jesteśmy gotowi uzyskać, przetwarzać i udostępniać stosowne informacje. Dane dotyczą sytuacji prawnej, finansowej i handlowej przedsiębiorstw. Wywiad gospodarczy jest szczególnie istotny w celu szacowania ryzyka współpracy oraz zapobieżenia potencjalnym  stratom. Pozwala również oszacować szansę odzyskiwania należności. Weryfikacja kontrahentów polega na uzyskiwaniu informacji dostępnych w rejestrach, bazach danych oraz giełdach długów. Na życzenie Klienta przeprowadzamy również wizję lokalną w siedzibie kontrahenta i analizę sprawozdań finansowych w aktach rejestrowych.

Pozwala to na wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

 Consulting gospodarczy
W ramach naszej działalności diagnozujemy efektywne oraz skuteczne metody rozwiązywania problemów w bieżącej działalności gospodarczej. Pomagamy podejmować decyzje analizując uwarunkowania i charakter każdej działalności. Staramy się wykonywać symulacje oraz analizy opłacalności przedsięwzięć. Prowadzimy skuteczne negocjacje na bazie dobrych relacji interpersonalnych.  

Ceny usług ustalane są indywidualnie.

NPC - Twój Prawnik w Transporcie

W CELU DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT